Noordwand BV groothandel wandbekleding
Front foto van hoofdpagina

Disclaimer,

Tot standkoming
De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Noordwand B.V. De uitvoering van en het onderhoudt aan deze website wordt gedaan door reclame en communicatiebureau Sterc Concept. Noordwand B.V. besteedt in samenwerking met Sterc Concept uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website.

Aansprakelijkheid
Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Zowel Noordwand B.V. als Sterc Concept kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze website.

Links
Het is mogelijk dat via de internetsite van Noordwand B.V. toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Noordwand B.V. kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op deze website, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de materialen, foto's, illustraties, namen, logo's, merken en andere onderscheidingstekens behoren toe aan Noordwand B.V., Sterc Concept of eventuele licentiegevers.

Het beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het verveelvoudigen en/of verspreiden van deze informatie. Dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Noordwand B.V., Sterc Concept of de betreffende derde, behoudens ingeval van wettelijk toelaatbare handelingen zoals het printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Contact gegevens

Sterc Concept
Reclame en communicatiebureau
Provincialeweg 10
9865 AH Opende
Tel : 06 36 04 94 85
www.sterc.nl
info@sterc.nlCopyrighted © Noordwand B.V. :: Disclaimer | Vacatures | Werc van Sterc